Етикет: преработка на земеделски продукти

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Период за прием на проекти: 17.05 – 17.08.2022 г. Бюджет: 39 116 000 лева (още…)
Мярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - BG06RDNP001-19.294
Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Бяла Слатина (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за кандидатстване: 03.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Лом (още…)
Мярка 4.2. Инвестиции в преработващия сектор
Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград (още…)
Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Период за прием на проекти: 04.06 – 22.06.2012 Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската...
Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Период за прием на проекти: 15.08. – 16.09.2011 г. Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата...
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията...
Критерии и точки за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2
Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони проведе заседание, на което беше обсъден проект на критерии за оценка по мярка 4.2...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни