преработка на земеделски продукти

Мярка 4.2 за преработка на земеделска продукция по ПРСР 2014-2020 стартира през ноември

Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен в средата на месец ноември и ще продължи около 3 седмици. Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро, като очакванията са, че проектните предложения отново ще надхвърлят предвидените средства. Подпомагане по мярката ще се предоставя за инвестиции в преработката/маркетинг на продукти от следните първични производствени сектори: 1. Мляко и млечни продукти, 2. Месо и месни продукти, 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби, 4. Пчелен мед, 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, 6. Растителни и […]

Заявено е финансиране от над 185 млн. лв. по проекти по мярка 123

Общо 199 заявления са постъпили в областните дирекции на Фонд „Земеделие” през последния прием – от 15 август до 16 септември – по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”.

Стартира приемът по мярка 123

От 15 август до 16 септември ще се приемат проекти по мярка 123

От 15 август до 16 септември 2011 година ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони, съобщиха от земеделското ведомство.