прием на проекти

Предстои прием по схемата за технологична модернизация

Според изменената Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност, до края на второто тримесечие на тази година, трябва да бъде открит прием по схема „Технологична модернизация в МСП“. Общият бюджет по схемата ще бъде 50 млн. евро. 

Ще има промени в индикативната годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност

Публикуваната на 28 януари Индикативна годишна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2010 г. ще претърпи промени. Какви ще бъдат те, трябва да стане ясно след като се проведе Комитетът за наблюдение на ОП Конкурентоспособност.  

Информация за периодите на прием на проекти по мерките по ПРСР

Държавен фонд "Земеделие" определи периоди за прием на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони. С това се прекъсва настоящата практика на прием на документи без краен срок за кандидатстване. Определени са също финансовите средства, които ще бъдат разпределяни като безвъзмездно финансиране през съответните периоди.