проектант

Строително проектиране

В случай, че кандидатства за финансиране на строителни дейности, към комплекта проектни документи, кандидатът трябва да представи и разработен работен проект във връзка с планираното строителство. В случай, че все още не сте избрали своя проектант ние ще Ви осигурим и тази услуга и по-конкретно: • Проектиране на туристически обекти-вили, къщи за гости, хотели, други; • Проектиране на промишлени сгради; • Проектиране на животновъдни ферми. Цената на тази услуга се определя след запознаване с инвестиционните намерения на клиента свързани със строителството.

Партньори

За да предложим пълен комплекс от услуги, необходими за подготовката и изпълнението на даден проект, ние си сътрудничим със следните компании, предлагащи специализирани услуги, в съответни области: МЕХАНДЖИЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД Фирмата предоставя следните услуги: 1. Изследване и консултация: – За парцели: комплексна оценка на имота и анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове; – За съществуващи сгради: възможности за преустройство и смяна на предназначение; конструктивна стабилност и техническо състояние; архитектурно заснемане, уточняване на площи, възстановяване на строителни книжа; – В предварителна фаза при строителството изготвяне на идеен проект, концептуални предложения и визуализации; 2. Проектиране: – Във фаза градоустройство, изготвяне […]