Етикет: проекти

Одобрени за финансиране проекти по схема "Технологична модернизация в МСП"
194 проекта на обща стойност 97 425 075.30 лв. са одобрени за финансиране по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"....
Отпаднали проекти на етап административно съответствие по схемата за международни стандарти
Публикуван е Списък на проектните предложения, които не са били одобрени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне...
Схема "Технологична модернизация в МСП" със завишени изисквания към бизнеса
Схемата се очаква да бъде отворена за кандидатстване до края на декември. Бюджетът и е близо 100 млн.лв.   (още…)
Нов прием по схемата за квалификация на служителите
Третата фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” ще бъде отворена през периода декември – януари.   (още…)
Нов прием на проекти по ПРСР ще има догодина
Мерките по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат отворени за прием на документи отново през следващата година. Изключение може би ще се направи...
Информация за актуално състояние на проектите по ПРСР актуална към 18.08.2010 г.
Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 18 август 2010 г. Справка за текущото състояние на договорирането на проекти...
Одобрени са първите проекти за нови предприятия по Програмата за развитие на селските райони
По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече са одобрени първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи...
Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни
От юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. До освобождаване на бюджет заради отхвърлени...
ДФ „Земеделие” одобри правилата за рефинансиране на проекти по програмата за селските райони
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще рефинансира търговските банки със свои средства за отпуснати инвестиционни кредити по одобрени проекти по...
Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни