програма конкурентноспособност

Информационни дни по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП – 3 фаза” по ФАР

Пълна информация за датата, часа и мястото на провеждане на информационните дни може да видите оттук .

Стартира третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР

Схемата финансира проекти за закупуването на технологично оборудване и въвеждане на международни стандарти Това е една от последните схеми, финансирани от предприсъединителната програма ФАР. По схемата могат да кандидатстват микро, малки и средни производствени предприятия, регистрирани преди 1.01.2006 г. и с приходи от продажби за 2007 г. над 100 хил. лева.

Списък на одобрените проекти по Конкурентоспособност-2 по ФАР

Публикуван е списък на одобрените проекти от втората фаза на грантовата схема „Конкурентоспособност” по Програма ФАР.