програма за развитие на селските райони

203 671 666 лв. платени по 559 проекта по Програмата за развитие на селските райони

Всички 22 мерки по Програмата са успешно стартирали и вече са приети 6 136 заявления по тях. 1547 са сключените до момента договори. Одобрената субсидия по тях е на стойност 262 171 110 лв. Данните бяха съобщени по време на Деня на отворените врати, който се организира за втори път в МЗХ.

Първите мерки по програма „Развитие на селските райони” стартират през април

Проекти ще се приемат целогодишно, така, че бенефициентите ще имат достатъчно време да подготвят документите за кандидатстване. Консултантските услуги по подготовка на проектните документи и управлението на проекта след неговото одобрение, се признават за разход и се финансират както останалите допустими разходи по мерките. Приемът на проекти по отделните мерки ще стартира както следва:

Димитър Тадаръков: Ще събираме проекти по места, но ще ги одобряваме в София

Остават броени дни до одобрението на българската програма за развитие на селските райони, по която до 2013 г. общини и фермери ще получат близо 3.2 млрд. евро от европейските фондове. За това на какъв етап е подготовката за тази програма и как ще се контролират средствата, за да не се повторят злоупотребите с европари по САПАРД, разговаряме с шефа на Разплащателната агенция Димитър Тадаръков. Прочетете интервюто оттук.