програми за обучение

Публична дискусия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публична дискусия Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – актуално, акценти, възможности, ще се проведе на 18.03.2009 г. (сряда) в София. Дискусията ще се проведе в зала Опал на хотел Принцес от 11 до 13 ч.  

Възобновен е приемът на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”

Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, възобновява приемането на проекти по схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”.

Финансиране за фирмите от туризма, строителството и производството на облекла

20 млн. лева са предвидени по ОП «Развитие на човешките ресурси» за фирмите от трите бранша.

Без крайни срокове за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” от догодина

Това ще важи за кандидатстването по схемите за обучение на персонала.