Етикет: производство на нови продукти

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”
Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 7 март, сесия 2 с краен срок 9 май, сесия 3 с краен срок 11 юли,...
Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
Без краен срок за прием на документи Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране • за микро и малки предприятия – 70% , минимален...
Спира приемът по схема Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги
Считано от 26.10.2012 г. спира приемът на проекти по схема BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни