ПРСР

ДФ „Земеделие” започва да използва кодове в платежните нареждания

Българо-холандски семинари ще разясняват преструктурирането на млечни ферми

Те ще се проведат във Видин, Димово, Лом, Бойчиновци, Козлодуй, Брезник, Радомир и село Борован

Приключи разглеждането на проектите по Мярка 312, подадени през 2010 г.

През 2010 г. по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микрoпредприятия” бяха подадени 651 заявления. Общият размер на заявената помощ многократно надхвърли бюджета по мярката за периода на прием и се наложи проектите да бъдат класирани по специална точкова система, съгласно изискванията на Наредба № 29 от 11.08.2011 г. След класирането, заявленията за подпомагане се обработват в низходящ ред до изчерпване на бюджета. Проектите трябваше да съберат минимум 55 точки, за да бъдат разгледани и предложени за одобрение на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП).

Правителството ще спасява европари за земеделие с гаранционен фонд

На прага на опасността от загуба на европари по програмата за развитие на селските райони, правителството ще пробва да ги спаси чрез създаването на гаранционен фонд, който ще се поддържа от Българската банка за развитие. Това съобщиха от земеделското министерство. Вече са водени разговори с еврокомисаря по земеделие Дачиан Чолош и премиера Бойко Борисов, казаха още оттам.

Стартира нов прием по Мярка 121 от ПРСР

На 21 ноември 2011 година стартира нов прием на заявления за подпомагане по Mярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Приемът ще приключи на 21 декември 2011 година.

Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” до 22 декември.

Отсрочка за преструктуриране на млечните ферми с две години

Промяната ще спаси хиляди ферми от затваряне.

Прехвърлят средства от агроекологични плащания към мярката за модернизиране на стопанствата

Близо с 10 пъти са нараснали площите с биокултури в България от 2008 г. до момента. Биокултурното производство бележи ръст от 75%, но процентът на усвояване на предвидените субсидии по Мярка 214 „Агроеколочини плащания” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. е все още нисък. Тези данни изнесе заместник – министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на конференция на „Биомания 2011”.

41% от бюджета на програмата за селските райони е договориран

Интервю на Румен Порожанов, Изпълнителен Директор на ДФЗ пред в-к Дневник

Проекти за изменение на наредбите по мярка 311 и 312

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.