ПРСР

„Евро програми” ЕООД се присъедини към Националната селска мрежа

Втората тематична работна група към Националната селска мрежа – «Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика» бе учредена в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) днес. Групата има за цел да подпомага работата на потенциалните бенефициенти в селските райони и другите заинтересовани лица, чрез предоставяне на специализирана информация, консултиране, разработване на предложения и препоръки, както и организиране на срещи и дискусии на експертно ниво.  

ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност

На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, зам.-министър Преслав Борисов, изп. директор на Фонда Калина Илиева и директорът на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на Програмата, Демина Байрактарска, е решено, за всички проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  с изтекъл срок на валидност на офертите, фондът да изиска потвърждението им от оферентите.

Нови актуални данни за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Данните бяха изнесени от МЗХ на 10 април: По мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" са приети 3 312 заявления . Одобрената субсидията е в размер на 161 930 304 лева. Извършени са плащания по 559 проекта на стойност 13 665 314 лева.

Одобряват програма „Развитие на селските райони“ до края на декември

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на България е изпратена в Брюксел за окончателен преглед и се очаква да бъде приета на заседание на Комитета по развитие на селските райони на ЕК, което ще се проведе в периода 19 – 20 декември 2007 г. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и продоволствието Димитър Пейчев.