ПРСР

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности – BG06RDNP001-19.379

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Нова Загора

Предстоящи приеми по мярка 6.4 по ПРСР

До края на година и началото на следващата, трябва да стартират близо 20 приема по мярка 6.4. по Програмата за развитие на селските райони. Те се организират от т. нар. местни инициативни групи, които действат на територията на някои от селските общини в страната. Кандидатите с проекти в областта на туризма трябва да знаят, че подобни проекти ще имат право на едва 5% безвъзмездно финансиране, което напрактика обезмисля подготовката и кандидатстването. Информация за общините, на територията на които ще може да се кандидатства с проекти по мярка 6.4. и условията за прием, може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Котел, Сунгурларе или Върбица (гр. Върбица, с.Крайгорци 211 или с.Чернооково)

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Куклен (всички населени места) и населените места от община Асеновград (без административния център)

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.421

Краен срок за кандидаттсване: 20 Ноември 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Луковит и Роман

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.323

Краен срок за кандидатстване: 22.10.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово (всички населени места) и 54 села от община Кърджали (Бащино, Бели пласт, Болярци, Бяла поляна, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долище, Долна крепост, Иванци, Жинзифово, Звиница, Зимзелен, Звезделина, Звезден, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Люляково, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рудина, Рани лист, Седловина, Сестринско, Скалище, Соколяне, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Сватбаре, Солище, Скърбино, Сипей, Татково, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб)

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.422

Краен срок за кандидатстване: 04.09.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Костинброд и Своге

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.351

Краен срок за подаване на проекти: 30.06.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Дряново и Трявна

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.370

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Самоков

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.314

Период за прием на проекти: 23 Септември – 6 Ноември 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник