ПРСР

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.230

Краен срок за кандидатстване: 28 Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Свиленград

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Хисаря

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: до 18 януари 2021 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.361

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.282

Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 24.01.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.345

Период за прием на проекти: 02.01 – 02.03.2020 г., 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Главиница и Ситово

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.336

Период за прием на проекти: 28.01.2020 г. – 28.02.2020 г. 17:30 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.424

Период за прием на проекти: 15.07 – 16.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Тунджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.277

Период за прием на проекти: 15.10.2019 – 03.02.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Ябланица и Правец