Етикет: развитие на човешките ресурси

Нови умения
Очакван старт на прием на проекти: юни 2024 Бюджет: 50 млн. лв. Цел: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи...
Отворена за кандидатстване е процедура "Адаптирана работна среда"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат...
Проект на условия за кандидатстване по "Адаптирана работна среда"
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Предвижда се самият прием на проекти...
Адаптирана работна среда
Краен срок за кандидатстване: 5 Януари 2024 г. Бюджет: 100 000 000 лева (още…)
Горещо лято за фирмите
Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани...
Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?
Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира. (още…)
Какво се случва с оперативните програми и какво предстои
По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358...
Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие...
Обучаващи организации могат да кандидатстват самостоятелно с проекти по схема за безвъзмездна помощ
Финансират се разходи за обучения, СМР, закупуване на оборудване (още…)
Отново е отворена за кандидатстване схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”
От днес, 27 май 2008 г., Агенцията по заетостта, стартира набирането на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни