развитие на човешките ресурси

Адаптирана работна среда

Период за прием на проекти: април – юни 2023 г. Бюджет: 100 000 000 лева

Горещо лято за фирмите

Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани по програма ФАР.

Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?

Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира.

Какво се случва с оперативните програми и какво предстои

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358 657 180 лв. Контрактувани са 17,4% от общия бюджет на програмата, като до края на 2009 г. се очаква те да достигнат 34,7%. Плащанията възлизат на 1 521 721 лв. (778 хил.евро).

Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Ваучерите с номинална стойност между 140 лв. и 1800 лв. ще се издават единствено от Агенцията по заетостта (АЗ) и ще бъдат вписвани в регистър, което ще осигури контрол и прозрачност при финансирането на обученията.  

Обучаващи организации могат да кандидатстват самостоятелно с проекти по схема за безвъзмездна помощ

Финансират се разходи за обучения, СМР, закупуване на оборудване

Отново е отворена за кандидатстване схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”

От днес, 27 май 2008 г., Агенцията по заетостта, стартира набирането на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на схемата е в размер на 50 000 000 лв. и ще се финансират следните дейности за предоставяне на:

До 15 април стартира втората фаза по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети“

Това съобщи министърът на труда Емилия Масларова.  

Обявени са одобрените проекти по схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП РЧР

Агенцията по заетостта публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси".  

Финансиране за фирмите от туризма, строителството и производството на облекла

20 млн. лева са предвидени по ОП «Развитие на човешките ресурси» за фирмите от трите бранша.