Етикет: развитие на човешките ресурси

Проект на условия за кандидатстване по "Адаптирана работна среда"
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Предвижда се самият прием на проекти...
Адаптирана работна среда
Очакван старт на прием на проекти: Септември 2023 г. Бюджет: 100 000 000 лева (още…)
Горещо лято за фирмите
Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани...
Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?
Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира. (още…)
Какво се случва с оперативните програми и какво предстои
По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358...
Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие...
Обучаващи организации могат да кандидатстват самостоятелно с проекти по схема за безвъзмездна помощ
Финансират се разходи за обучения, СМР, закупуване на оборудване (още…)
Отново е отворена за кандидатстване схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”
От днес, 27 май 2008 г., Агенцията по заетостта, стартира набирането на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети...
До 15 април стартира втората фаза по схема "Квалификационни услуги и обучение на заети"
Това съобщи министърът на труда Емилия Масларова.   (още…)
Обявени са одобрените проекти по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП РЧР
Агенцията по заетостта публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни