Етикет: развитие на селските райони

Изисквания към поръчителите по авансово плащане по проекти по ПРСР
С изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, във връзка с авансовото плащане, се въведоха...
Финансиране за стартиращи и действащи микро-предприятия в селски райони
Ако притежавате микро-предприятие – фирма с персонал до 10 човека, или планирате да стартирате такова и развивате или ще развивате дейността си в...
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Периоди за прием на проекти: 21.11.2011 – 21.12.2011 г. В посочения период за прием ще се приемат и финансират само проекти на: • земеделски  производители...
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Период за прием на проекти: 14.03. – 04.04.2011 г. В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно: 1....
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Периоди за прием на проекти: 25.07. – 19.08.2011 г. В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно: 1....
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по гарантирани бюджети и ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена...
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
Период за прием на проекти: 12.11. – 14.12.2011 г. Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска...
Развитие на селските райони
През програмния период 2021-2027 година, извън обхвата ни на дейност ще бъдат програмите, подпомагащи проекти във сферите земеделие, животновъдство и горско...
Авансовите плащания по ПРСР ще се гарантират с поръчители
Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само...
Стартира приемът на проекти по мярка 121
От днес 25 юли до 19 август, по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, ще се приемат заявления за подпомагане на проекти за...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни