Етикет: развитие на селските райони

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)
Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места, включително диверсификация...
Изисквания към поръчителите по авансово плащане по проекти по ПРСР
С изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, във връзка с авансовото плащане, се въведоха...
Финансиране за стартиращи и действащи микро-предприятия в селски райони
Ако притежавате микро-предприятие – фирма с персонал до 10 човека, или планирате да стартирате такова и развивате или ще развивате дейността си в...
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Периоди за прием на проекти: 21.11.2011 – 21.12.2011 г. В посочения период за прием ще се приемат и финансират само проекти на: • земеделски  производители...
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Период за прием на проекти: 14.03. – 04.04.2011 г. В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно: 1....
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Периоди за прием на проекти: 25.07. – 19.08.2011 г. В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно: 1....
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по гарантирани бюджети и ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена...
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
Период за прием на проекти: 12.11. – 14.12.2011 г. Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска...
Развитие на селските райони
През програмния период 2021-2027 година, извън обхвата ни на дейност ще бъдат програмите, подпомагащи проекти във сферите земеделие, животновъдство и горско...
Авансовите плащания по ПРСР ще се гарантират с поръчители
Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни