Етикет: резултати от оценка на проекти

Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
Резултати от оценката на проектите по схема "Внедряване на иновации в предприятията"
МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над...
Резултати от етап административна оценка по схема "Внедряване на иновации в предприятията"
Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за...
График за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по ПРСР
Държавен фонд земеделие публикува индикативен график относно крайните срокове за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по мерките по Програмата...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни