САПАРД

Парите по САПАРД били спрени заради фалшиви оферти

110% усвояемост на средствата по програма САПАРД

България е единствената страна в ЕС от 12-те нови членки, която постигна договаряне на близо 110 % от средствата

Одобрени са последните проекти по САПАРД

Последните проекти по САПАРД за възстановяване на селищната инфраструктура в 134 малки общини са одобрени, съобщиха от фонд "Земеделие". По график работата на комисиите трябваше да приключи в края на октомври, за да може от януари 2008 г. да започне приемът на проекти по програмата за развитие на селските райони. По нея до 2013 г. общини и земеделски производители се очаква да усвоят 3.2 млрд. евро, припомниха експерти.

Проекти по новата програма „Развитие на селските райони” ще се договарят от началото на 2008 г.

Проекти по програма „Развитие на селските райони” ще се договарят от началото на 2008 г. въпреки, че първоначалните планове бяха това да стане още през тази година.

От 15 до 28 септември 2007 г. ще се приемат проекти по шеста мярка по САПАРД

От 15 до 28 септември 2007 г.   /включително/ в  Държавен фонд „Земеделие” ще се приемат проекти за финансиране по програма САПАРД по шеста мярка /1.4 от НПРЗСР/ „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти”, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие” на редовното си заседание от 04.09.2007 г. Мярката ще се отвори само за бенефициенти общини. До 31 октомври 2007 г. се удължава  крайният срок за договаряне на средствата по програма САПАРД, реши още УС на Фонда.