Етикет: селски общини

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?
В селските райони по подхода ВОМР и интервенция II.Г.3 „Инвестиции занеселскостопански дейности в селските райони “ влизат общини, в които...
Нали проектът по мярка 6.4. трябва да се реализира в някое село, не може да е в град?
Проектът по мярка 6.4. може да се реализира във ВСЕКИ град, който попада на територията на селска община. Така например, проекти по мярка 6.4. могат да...
Кои населени места влизат в списъка на селските райони?
От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени...
Обявени са датите за старта на няколко мерки по програма РСР
На 1 октомври стартират мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности”,  информира...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни