селски общини

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?

Новата национална дефиниция определя като „селски райони“ общините, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район. Списък на общините в обхвата на новата дефиниция за „селски район”

Нали проектът по мярка 6.4. трябва да се реализира в някое село, не може да е в град?

Проектът по мярка 6.4. може да се реализира във ВСЕКИ град, който попада на територията на селска община. Така например, проекти по мярка 6.4. могат да се реализират в градове като Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Балчик, Севлиево, Нова Загора, Свиленград, Карлово, Сопот, Хисаря, Мадан, Правец, Костинброд, Чирпан, Ивайловград, Каспичан, Смядово, Стралджа. Списъкът е примерен.

Кои населени места влизат в списъка на селските райони?

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са:

Обявени са датите за старта на няколко мерки по програма РСР

На 1 октомври стартират мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности”,  информира заместник-министърът на земеделието. Мерките ще финансират проекти за развитие на селски туризъм, ВЕИ, производство, услуги и други неземеделски дейности в селски райони. По-рано – на 1 септември, трябва да стартират така наречените “общински мерки” – мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” .