Етикет: селски туризъм

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности - BG06RDNP001-19.173
Краен срок за кандидатстване: 28.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград Мярката...
Проекти за къщи за гости - само на места с развит алтернативен туризъм
След като в началото на тази година стана ясно, че мярка 6.4 няма да бъде отворена за кандидатстване през 2016 г., дойде още една неочаквана новина за...
Рестартирайте своите идеи
Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на неземеделски дейности на територията...
Как ще се оценяват проектите по мярка 312
Проектите по мярка 312 ще се финансират по реда на подаването им в ДФЗ. Критериите според които ще се финансират проектите по мярка 312 са две групи: •...
Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР
Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има...
Какви видове туристически обекти могат да бъдат финансирани по мярка 312
Както е известно по мярка 312 по програма „Развитие на селските райони“ ще бъдат финансирани проекти за туристическо настаняване (ново строителство...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 312 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 311 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярка 312 • Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010 Цели на мярка 312 • Насърчаване на растежа и създаване на нови...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни