Етикет: селски туризъм

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие; •...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010 Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски...
Селища с развит масов туризъм
Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, на територията на които през новия програмен период (2014-2020), няма да бъдат подпомагани...
Стартира приемът на документи по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по ПРСР
I. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските...
До края на юли ще бъдат публикувани наредбите по всички мерки на програма РСР
До 31 юли 2008 г. се очаква официалното публикуване в ДВ на наредбите по всички мерки по програма "Развитие на селските райони", съобщи заместник-министърът...
Първите мерки по програма „Развитие на селските райони” стартират през април
Проекти ще се приемат целогодишно, така, че бенефициентите ще имат достатъчно време да подготвят документите за кандидатстване. Консултантските услуги...
ЕК ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ НИ РАЙОНИ
Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. на Република България по време на 20-то редовно заседание...
Семинар представя политиката за развитие на селските райони
Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил закри семинара за журналисти в к.к. Боровец, който разясни политиката за развитие на селските райони....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни