Етикет: сертифициране

Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”
Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г. Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими разходи по проекта,...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2009 г., 16,00 ч. Бюджет по схемата: 10 000 000 лв. Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Период за прием на документи: 1 юли – 30 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа Схемата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи...
Информационни дни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
(още…)
Отворена е схемата финансираща международни стандарти и системи за управление
От 29.06.2011 г. до 29.09.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи...
Промени в условията по схемата, финансираща въвеждането на стандарти и системи за управление
На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по схема BG161PO003-2.1.12...
Стартира схема "Покриване на международно признати стандарти"
Министерството на икономиката и енергетиката обяви старта на схема „Покриване на международно признати стандарти“. Повече за условията за кандидатстване...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни