схема

Има 113 кандидатури за технологична модернизация в големи предприятия

Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано. Процедурата за технологична модернизация в големи предприятия се финансира по линия на ОП "Конкурентоспособност". По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 млн. евро (58 674 900 лева).  

Ще има промени в индикативната годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност

Публикуваната на 28 януари Индикативна годишна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2010 г. ще претърпи промени. Какви ще бъдат те, трябва да стане ясно след като се проведе Комитетът за наблюдение на ОП Конкурентоспособност.  

До 15 април стартира втората фаза по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети“

Това съобщи министърът на труда Емилия Масларова.