сигнал за нередности

Отговор от МЗХГ на подаден сигнал за нередности

Седмица след като сигнализирахме МЗХГ за проблеми при работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, получихме отговора на отговорния ръководител. Надяваме се на все по-малко поводи за подобни сигнали в бъдеще, а когато все пак ги има, реакцията на отговорните да е все така навременна и адекватна. Като данъкоплатци, които допринасят за финансирането на държавната и местна администрация, ще продължим да изискваме тя да върши работата, заради която съществува, а именно – да е в помощ на обществото и бизнеса, по най-добрия възможен начин.

Сигнал за нередности във връзка с работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, в момента проучваме и своевременно публикуваме отворените приеми по ПРСР и ОПИК, които са актуални за територията на т. нар. местни инициативни групи (МИГ), действащи на територията на определени селски общини. За съжаление, не винаги получаваме нужното съдействие от страна на служителите на МИГ, което възпрепятства работата ни и е пречка пред това да предоставяме актуална и навременна информация на потенциалните кандидати по програмите. Тъй като не смятаме, че трябва да се примирим с подобна ситуация, днес изпратихме сигнал до ръководителя на структурата в Министерството на земеделието, която отговаря на дейността на местните […]