списък

Одобрени са първите проекти за нови предприятия по Програмата за развитие на селските райони

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече са одобрени първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия в преработвателния сектор. Инвестиции в тази сфера се финансират по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от програмата. На заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (EКОП) в петък – 16 април, одобрение получиха 12 проекта с инвестиции на обща стойност 51.2 млн. лв.  

Справка за одобрените проекти по Мярка 121 към 31.12.2009 г.

Справка за одобрените към 31.12.2009 г. проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", може да изтеглите оттук .

Списък на одобрените и отказани проекти по мярка 112

Списъкът съдържа информация за всички подадени проекти по мярка 112 "Млад фермер". Списъка може да изтеглите оттук.