средства по програма

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“• приети заявления – 4410 бр.• сключени договори – 2718 бр.• субсидия по сключени договори – 664 214 090 лв.• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 039 328 745 лв. Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”• приети заявления – 741 бр.• сключени договори – 402 бр.• субсидия по сключени договори – 383 463 651 лв.• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 622 298 506 лв. Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“• приети заявления – 428 бр.• сключени договори – 329 бр.• субсидия по сключени договори – 108 517 […]

България ще може да разчита на 10-15 % повече европари след 2014 г.

България ще може да разчита на 10-15 на сто повече пари от еврофондовете след 2014-а година. Това  съобщи българският еврокомисар Кристалина Георгиева, след като късно снощи Европейската комисия одобри проекта за следващата финансова рамка – за периода до 2020 година.

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 май 2011 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“