стартиращи иновативни фирми

Нови одобрени проекти по схемата за стартиращи иновативни предприятия

През изминалата седмица бяха публикувани нови шест, одобрени за финансиране проектa по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” по ОП Конкурентоспособност. Списъка им може да изтеглите оттук .

Прекратява се набирането на проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия

Временно се прекратява набирането на проектни предложения по схема 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", поради изчерпване на обявените финансови средства.  

Едва 30 са подадените проекти по схемата за стартиращи иновативни фирми

Единствената отворена схема по програма "Kонкурентоспособност" в момента е за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия. Схемата е сравнително нова за България и все още интересът към нея е сравнително слаб. Досега подадените предложения за проекти са близо 30.