Етикет: технологична модернизаци

Преобразуване на ЕТ в ООД
Факт е, че през последните години, много предприятия смениха правния си статут от еднолични търговци в дружества с ограничена отговорност. В случай, че...
Най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност"
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) посочи най-често срещаните проблеми, грешки и трудности, с които са се...
Информационни материали по Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Към настоящия момент три схеми по ОП „Конкурентоспособност“ са отворени за кандидатстване. Кои фирми могат и кой не могат да кандидатстват...
Стартира приемът на проекти по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева. Допустими за финансиране са следните дейности:• Закупуване и въвеждане в...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни