Етикет: технологична модернизация в големи предприятия

Списък на одобрените проекти по схема Технологична модернизация в големи предприятия
Броят на одобрените за финансиране проектни предложения по схемата е 39 (при 154 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни