Етикет: тръжни процедури

Нови правила за избор на доставчици по проекти по оперативните програми
Приет е нов, опростен подход за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите, които изпълняват проекти, съфинансирани със средства от ЕС. (още…)
Утвърдени са актуализираните образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007 г.
Това е важна новина за фирмите, които в момента изпълняват проекти по европейски програми и предстои да организират процедури за избор на доставчици (изпълнители)...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни