въвеждане на стандарти

Информационни материали по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

Към настоящия момент три схеми по ОП „Конкурентоспособност“ са отворени за кандидатстване. Кои фирми могат и кой не могат да кандидатстват по тях, какви инвестиции се финансират и при какви условия? Всичко това, подкрепено с конкретни, практически примери, може да прочетете в публикуваните от Министерството на икономиката информационни брошури. Брошурите може да изтеглите от линковете по-долу:

Списък на неодобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти

След като минала седмица беше публикуван списъка на одобрени за финансиране проекти по първата фаза на схема „Покриване на международно признати стандарти”, вече е наличен и този с фирмите, чиито проекти не са отговорили на критериите за административно съответствие и съответствие за допустимост.

Стартира третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР

Схемата финансира проекти за закупуването на технологично оборудване и въвеждане на международни стандарти Това е една от последните схеми, финансирани от предприсъединителната програма ФАР. По схемата могат да кандидатстват микро, малки и средни производствени предприятия, регистрирани преди 1.01.2006 г. и с приходи от продажби за 2007 г. над 100 хил. лева.