Етикет: ВЕИ

Новият закон за ВЕИ - някои акценти
Одитът на наличния и прогнозния потенциал за съответния вид енергия не е задължителен за всички проекти Оценката за наличния и прогнозния потенциал на...
Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа
Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури. Ето и конкретните стъпки: (още…)
ВЕИ. Производство на енергия от фотоволтаици
Изграждането на фотоволтаични централи се финанисира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност...
Финансиране за производство на биогорива и енергия от ВЕИ по програма „Развитие на селските райони”
Производството и използването на възобновяема енергия е обхванато в няколко мерки по програма „Развитие на селските райони”. Разграничаването е както следва:...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 312 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 311 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярка 312 • Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия...
Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно финансиране: 30%-50% Максимален размер на безвъзмездната...
Схема "Инвестиции в зелена индустрия"
Срок за кандидатстване: 17.11.2011 – 15.02.2012 г. Бюджет по схемата: 78 233 200 лева Безвъзмездно финансиране: 50 % от инвестициите по проекта Безвъзмездното...
Схема Енергийна ефективност в МСП
Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.) (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни