Етикет: ВЕИ

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно финансиране: 30%-50% Максимален размер на безвъзмездната...
Схема "Инвестиции в зелена индустрия"
Срок за кандидатстване: 17.11.2011 – 15.02.2012 г. Бюджет по схемата: 78 233 200 лева Безвъзмездно финансиране: 50 % от инвестициите по проекта Безвъзмездното...
Схема Енергийна ефективност в МСП
Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.) (още…)
Информационни дни по схема "Енергийна ефективност за МСП"
Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”...
Отворена за кандидатстване е схема Енергийна ефективност за МСП
От 14 май до 12 октомври тази година е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Основната...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие; •...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010 Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски...
Публикуван е проект на документи по схема Енергийна ефективност за МСП
Министерството на икономиката публикуван проект на условия за кандидатстване и пакет документи по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките...
Схемата за енергийна ефективност стартира с двойно по-голям бюджет
Бюджет от 90 млн. евро, вместо първоначално заложените 50 млн. евро ще бъдат разпределени между бенефициентите в предстоящия прием по схема „Енергийна...
Продължават информационните дни по схема Енергийна ефективност и зелена икономика
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни