Етикет: ВЕИ

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по схема "Инвестиции в зелена индустрия"
Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна...
Проект на Насоки за кандидатстване по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Във връзка с предстоящ прием по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“...
Производството на енергия от биомаса става приоритет
(още…)
Отворена за кандидатстване е схема „Инвестиции в „зелена индустрия”
От 17.11.2011 г. до 15.02.2012 г. големите предприятия могат да кандидатстват по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”. (още…)
Цени на електроенергията от ВЕИ, произведена от субсидирани централи
След проведено на 18.10.2011 г. обществено обсъждане, станаха ясни цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията...
Енергийните схеми по ОП Конкурентоспособност готови до края на 2010 г.
Министерството на икономиката приключва споразумението с Европейката банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 200 млн. лв., предназначени за енергийна...
Публикуван е проектът на Закон за енергията от възобновяеми източници
От 29.10.2010 г. до 14.11.2010 г. се провеждат обществените консултации по проекта на Закона за енергия от възобновяеми източници. Документа може да изтеглите...
Още пет схеми за бизнеса до края на годината
Други 2 схеми по ОП Конкурентоспособност може да не тръгнат   Предстои да бъдат обявени общо пет схеми по Оперативна програма Конкурентоспособност...
Одобрени са първите проекти за инвестиции във ВЕИ и селски туризъм по ПРСР
Първите 36 договора по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР бяха подписани и връчени днес (1 юни) от Изпълнителния...
Забраняват употребата на плодородни земи за изграждане на вятърни и соларни паркове
Употребата на плодородни земи (тези от 1 до 4 категория) за изграждане на вятърни и соларни паркове ще бъде забранено, предвижда проект за промени в Закона...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни