Етикет: ВЕИ

Още пет схеми за бизнеса до края на годината
Други 2 схеми по ОП Конкурентоспособност може да не тръгнат   Предстои да бъдат обявени общо пет схеми по Оперативна програма Конкурентоспособност...
Одобрени са първите проекти за инвестиции във ВЕИ и селски туризъм по ПРСР
Първите 36 договора по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР бяха подписани и връчени днес (1 юни) от Изпълнителния...
Забраняват употребата на плодородни земи за изграждане на вятърни и соларни паркове
Употребата на плодородни земи (тези от 1 до 4 категория) за изграждане на вятърни и соларни паркове ще бъде забранено, предвижда проект за промени в Закона...
Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро
На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие...
Информационен ден по Програма „Интелигентна Енергия-Европа II” - 2009
Целта на събитието е да повиши информираността на заинтересованите от участие в програмата организации и институции (потенциални предложители на проекти...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни