Етикет: ВЕИ

Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро
На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие...
Информационен ден по Програма „Интелигентна Енергия-Европа II” - 2009
Целта на събитието е да повиши информираността на заинтересованите от участие в програмата организации и институции (потенциални предложители на проекти...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни