ВЕИ

Забраняват употребата на плодородни земи за изграждане на вятърни и соларни паркове

Употребата на плодородни земи (тези от 1 до 4 категория) за изграждане на вятърни и соларни паркове ще бъде забранено, предвижда проект за промени в Закона за земеделските земи.

Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро

На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) във връзка с европейския план за икономическо възстановяване. Средствата, заедно с още 3.68 млн. евро от българския бюджет, ще бъдат прибавени към бюджета на ПРСР за 2009 и 2010 г.

Информационен ден по Програма „Интелигентна Енергия-Европа II” – 2009

Целта на събитието е да повиши информираността на заинтересованите от участие в програмата организации и институции (потенциални предложители на проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в сектор транспорт) и увеличаване на ефективността и резултатността от участието на страната ни в Рамковата програма.