Етикет: внедряване на иновации

Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
Резултати от оценката на проектите по схема "Внедряване на иновации в предприятията"
МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над...
Резултати от етап административна оценка по схема "Внедряване на иновации в предприятията"
Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за...
Стартира схема, финансираща внедряването в производство на иновативни продукти, процеси и услуги
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни