Етикет: закупуване на машини и оборудване

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.047
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.047 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.042
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.042 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.043
Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.043 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.032
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.032 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.050
Краен срок за кандидатстване: 12.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.050 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.045
Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.045 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.056
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.056 трябва да се изпълняват на територията на община...
Схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - възможност за фирмите да развият дейността си
Една от най-атрактивните за бизнеса финансиращи схеми отново е отворена за кандидатстване след 3 годишна пауза. Схемата възстановява до 70% от сумата на...
Отново финансиране за технологична модернизация
В срок до 21.05.2019 г. е отворена за прием на проекти схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. По...
Подобряване на производствения капацитет в МСП
Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лева (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни