закупуване на машини

65% ще бъде гранта по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“

Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“.

Ясни са резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП

С 88 млн. лв. е увеличен бюджетът по отворените схеми по ОП Конкурентоспособност

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, проведено на 5 декември 2008 г. в гр. София, е взето решение за увеличаване бюджета по четирите схеми, които бяха  отворени за кандидатстване през октомври месец 2008 г.

Мярка 123 стартира през октомври

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, която трябваше да стартира през месец май ще бъде отворена за кандидатстване на 1 октомври.

Информационни дни по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП – 3 фаза” по ФАР

Пълна информация за датата, часа и мястото на провеждане на информационните дни може да видите оттук .

График на предстоящите схеми по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за 2008 г.

Само преди две седмици (22 януари) приключи подаването на проекти по схема «Технологична модернизация в предприятията». Фирмите, които сега не успяха да се включат, могат да го направят през третото тримесечие на настоящата година, когато схемата отново ще бъде отворена за кандидатстване.

ОП Конкурентноспособност ще стартира до две седмици

Европейската комисия официално одобри Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."