Етикет: закупуване на нови машини и технологии

Допустими за финансиране дейности по схема „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
По схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ могат да кандидатстват предприятия,...
Допустими за финансиране дейности по схема BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в МСП"
По схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ могат да кандидатстват предприятия, чиято основна дейност...
Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”
Период за прием на документи: 4 юни – 7 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 58 674 900 лева Безвъзмездно финансиране 50% от общите допустими...
Отворена за кандидатстване е схема BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в МСП
От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. (още…)
Проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Технологична модернизация в МСП"
(още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни