Етикет: залесяване

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Краен срок за кандидатстване по мярка 8.6: 31.07.2018 г. Бюджет: 35 204 400 лева Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни