земеделски стопанства

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 121 Модернизиране на земеделски стопанствa

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие

Семейните ферми стават пазарни след петгодишно субсидиране

Финансирането се отпуска по Мярка се „Подпомагане на полупазарни стопанства“.

Приключи предварителната оценка на проектите, подадени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха, че е приключила предварителната оценка за съответствие спрямо критериите за подбор на проекти, подадени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Приемът по ПРСР започва през април

С бюджет от 150 млн. евро, в началото на април ще бъде отворен първият – за програмния период 2014-2020 г., прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Приемът ще продължи близо 2 месеца.

3266 проекта по програмата за развитие на селските райони

До момента по програма "Развитие на селските райони" са подадени 3266 заявления за проекти с общи разходи за 986,410 млн. лева.  

Семинар представя политиката за развитие на селските райони

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил закри семинара за журналисти в к.к. Боровец, който разясни политиката за развитие на селските райони.