земеделско стопанство

Възможна е актуализация на ПРСР

В интервю пред в.“Труд“ от 30 юли 2009г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов казва, че имат намерение в бъдеще в обхвата на селските райони да влязат и селата около големите градове и включените в градски общини. Освен това се предвиждат промени в мерките по Програмата, защото някои от тях не вървят, а по други е свършил ресурсът.

1861 проекта за една година са подадени по мярка 121

От началото на стартирането на програмата на 17.04.2008 година до края на първия прозорец – 13.05.2009 по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони са подадени общо 1861 проекта на обща стойност 1 071 285 368 лв. Субсидията по тези проекти е в размер на 535 642 684 лв.

Обявиха старта на първите мерки по програма „Развитие на селските райони“

От 17 април земеделските производители могат да подават проекти за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по: Мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери“ Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ Не е обявен краен срок за кандидатстване.

Максималният размер на субсидиите по някои мерки по програмата за селските райони ще бъде намален

След среща на български неправителствени организации с експерти от Европейската комисия, стана ясно, че е възможно да бъде намалена горната граница на сумата, която един български производител или община ще могат да получат за периода 2007 – 2013 г. по програма "Развитие на селските райони".