„Тератек Индастриал“ ЕООД

terratek

Референция за подготовка и управление на проект по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”