„Битас” ЕООД

bitas

Референция за подготовка на проект за оборудване на производствено предприятие по мярка 312 по ПРСР