„Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД

Референция за подготовка и управление на проект по схема „Технологична модернизация в МСП” по ОП „Конкурентоспособност”