ЕТ „Илко Демиров”

v-ilkodemirev

Референция за подготовка и управление на проект за изграждане на семеен хотел по мярка 311 по ПРСР