ЕТ „Илко Демиров”

Сътрудничеството между ЕТ „Илко Демиров” и „Евро програми” ЕООД стартира през 2010 г. Нашата фирма възложи на „Евро програми” ЕООД подготовката на проект „Изграждане на Семеен хотел и заведение в гр. Рудозем”, с който кандидатствахме по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони.

Благодарение на превъзходната работа на служителите на „Евро програми” ЕООД през 2012 г. нашата фирма сключи договор с Държавен фонд земеделие с размер на инвестицията по проекта 605 305,49 лв. От тях размерът на одобрената субсидия е 391 166 лв. Съвместната ни работа продължи и след сключването на договора за безвъзмездна помощ, като „Евро програми” ЕООД изготвиха всички документи, свързани със сключването на анекси с Държавен фонд земеделие, както и пълна подготовка на документите, необходими за финално плащане.

С настоящата референция препоръчвам „Евро програми” ЕООД на всички, които имат намерението в бъдеще да се възползват от европейските фондове.

Илко Демирев, Управител на ЕТ „Илко Демиров”

„ВИЛАС-МЖ” ЕООД

През 2010 г. фирмата ми кандидатства по мярка 312 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ” по „ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013” за финансиране на проект за строителство на 7 броя къщи за гости в град Добринище, община Банско, на обща стойност 782 320 лв. без ДДС.

Фирмата ми беше консултирана от ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД и конкретно от управителя – Павлина Ветрилова. В резултат проектът беше одобрен да получи максималната стойност на безвъзмездна финансова помощ от 391 160 лева. Искрено я препоръчвам на всеки, който иска да стартира или развие бизнеса си с помощта на европейските програми за развитие. Вярвам, че в нейно лице ще намери верният партньор, както за изработването и одобрението на проекта, така и за неговото приключване и ефективно получаване на исканата финансова помощ.

Георги Папукчиев, Управител на „ВИЛАС-МЖ” ЕООД

Искам искрено да Ви благодаря за отделеното време и изключително достъпните обяснения и насоките, които ни дадохте!

Започваме да работим в посока за кандидастване.
……
Отново благодаря за професионализма и изключително полезната информация, която получихме! Както и за подробния мейл с обобщение на разговора ни. Изключително полезно!

Борислава Николова