Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма

До 20 юни 2013 г. ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите на програмата.

Националната програма се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014г. Бюджетът за финансовата 2013 година е 52 302 003 лева и се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Лозарите се подпомагат по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоции в трети страни”. До момента по мерките за подпомагане са изплатени средства в размер на 9 706 347 лева.

По мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

По мярката „Промоции в трети страни” могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации. Финансовата помощ по мярката е в размер до 80% от действителните разходи по промоционалния проект.

Кандидатите трябва да притежават удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното за право на участие по съответната мярка.

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни