Удължават срока за кандидатсване по Мярка 01 и Мярка 02 по проект Красива България

Набирането на документи по двете мерки се удължава до 23.11.2007 г.

По Мерки 01 и 02 могат да кандидатстват с проекти всички общински и областни администрации, държавни институции на територията на страната, а по Мярка 02-01 – „Защитено жилище” и неправителствени  граждански организации.
Всички, кандидатсвали през 2006 г., но не получили финансиране, могат да препотвърдят кандидатстването си с актуализирана, на база инвестиционен проект, количествено стойностна сметка, подробен снимков материал, показващ състоянието на обекта и придружително писмо.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни