Удължен е срокът за оценка на проектите по „Добри и безопасни условия на труд“

До 28 февруари 2017 г. се удължава работата на оценителната комисия по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, съобщават от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Причината, която се изтъква за поредното отлагане обявяването на резултатите от етапа на техническа и финансова оценка, е големият брой проектни предложения. С това срокът за разглеждане и оценка се удължава на 8 месеца. Да припомним, че крайният срок за прием на проекти бе 14.06.2016 година.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни