Улеснява се достъпът до регистъра на помощите de minimis

Министерството на финансите създаде нов модул към съществуващия регистър на минималните помощи (de minimis), който до момента беше достъпен само за административните отдели на министерствата и управляващите органи по оперативните програми на ЕС и Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Новият модул към регистъра дава възможност на всеки бенефициент да направи сам, бързо и безплатно, електронна справка за получените от него минимални помощи, като въведе единствено идентификационния си номер (БУЛСТАТ) на представляваното от него предприятие. Модулът е достъпен на адрес: http://minimis.minfin.bg.

Минималните помощи се отпускат за три години, като през този период кандидатстващитe не могат повторно да заявяват подобни субсидии. Таванът на тези помощи e 200 хил. евро.

При всяка одобрена помощ администраторите са длъжни да въведат до три дни данните в регистъра на минимални помощи, в противен случай носят наказателна отговорност. Целта е при ново кандидатстване да се прави бърза справка, за да не получи така, че бенефециентът да подаде нова заявка за помощ, без да е изтекъл срокът на предишната помощ, поясниха от финансовото министерство.

Източник: Investor.bg

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни